7948 Kandy Lane, North Richland Hills, TX, 76182
7948 Kandy Lane, North Richland Hills, TX, 76182
7948 Kandy Lane, North Richland Hills, TX, 76182
7948 Kandy Lane, North Richland Hills, TX, 76182
7948 Kandy Lane, North Richland Hills, TX, 76182
7948 Kandy Lane, North Richland Hills, TX, 76182
7948 Kandy Lane, North Richland Hills, TX, 76182
7948 Kandy Lane, North Richland Hills, TX, 76182
7948 Kandy Lane, North Richland Hills, TX, 76182
7948 Kandy Lane, North Richland Hills, TX, 76182
7948 Kandy Lane, North Richland Hills, TX, 76182
7948 Kandy Lane, North Richland Hills, TX, 76182
7948 Kandy Lane, North Richland Hills, TX, 76182
7948 Kandy Lane, North Richland Hills, TX, 76182
7948 Kandy Lane, North Richland Hills, TX, 76182
7948 Kandy Lane, North Richland Hills, TX, 76182
7948 Kandy Lane, North Richland Hills, TX, 76182
7948 Kandy Lane, North Richland Hills, TX, 76182
7948 Kandy Lane, North Richland Hills, TX, 76182
7948 Kandy Lane, North Richland Hills, TX, 76182
7948 Kandy Lane, North Richland Hills, TX, 76182
7948 Kandy Lane, North Richland Hills, TX, 76182

$420,000

7948 Kandy Lane, North Richland Hills, TX, 76182

22
Listing Agent: Arly Kramer
Courtesy of: Monument Realty